FRÅGOR OCH SVAR – Stiftelsen Roland Ekroths Stipendiefond

Finns det någon åldersgräns för att söka stipendium?
Nej, det finns inga speciella åldersgränser.
Den enda bestämningen är att stipendium skall ges till studerande vid gymnasieskolor.

Vi ska göra en klassresa och vill därför veta om klassen kan få stipendium.
Nej, stipendium delas endast ut till enskilda studerande; ej till klasser eller andra grupper.

Om jag får stipendium, får jag då använda pengarna hur jag vill?
Ja, stiftelsen har inga krav på hur utdelade stipendiemedel används.
Avsikten är att man skall använda dem till sin försörjning.

Jag ska börja på skola nästa höst. Kan jag söka stipendium redan nu?
Nej. Stipendium söks under tiden man studerar vid en gymnasieskola.
Studierna skall i princip bedrivas på heltid under den termin när stipendierna utdelas.

Gäller stipendiet även för mig som läser en gymnasial utbildning på folkhögskola eller liknande?
Det avgörande är om skolan betecknas som en gymnasieskola. I så fall kan Du söka stipendium.

Måste jag vara skriven i Södermanlands län, om jag läser vid en skola där?
Stipendiater skall vara bosatta inom Gnesta, Nyköpings eller Trosa kommuner i Södermanlands län,
eller studera vid gymnasieskola inom någon av kommunerna.

Jag hinner inte få med intyg från lärare. Kan jag komplettera med intyget senare?
Nej. Arbete med bedömning av ansökningar påbörjas direkt efter ansökningstidens slut.
Handlingar som inkommer efter det att tiden gått ut kommer därför inte att kunna beaktas vid bedömningen.