Ansökningsformulär med bestämmelser finns på din skolexpedition,
eller kan laddas ned från hemsidan

 

Ny ansökningsomgång sker i februari 2020 till:

Roland Ekroths Stipendiefond
c/o Advokat Kristina Buch
Box 22253, 104 22 Stockholm

 

 

Roland Ekroths Stipendiefond kan även nås via e-post