STIFTELSEN ROLAND EKROTHS STIPENDIEFOND

 

 Stipendier utdelas till enskilda studerande för utbildning vid gymnasieskolor

 Stipendiater skall vara bosatta inom Gnesta, Nyköpings eller Trosa kommuner i Södermanlands län,
eller studera vid gymnasieskola inom någon av kommunerna

 Stipendier utdelas i första hand till elever som vuxit upp i Gryts socken, Gnesta kommun

 Sökande skall ha visat goda resultat i sina studier och vara i behov av ekonomiskt bidrag

 Stipendier utdelas en gång per år.
Stiftelsens styrelse beslutar om storleken på stipendierna, som kan utgå med högst ett 1/2 basbelopp

  Stipendier lämnas ej till resor

 

STIFTELSENS TILLKOMST OCH ÄNDAMÅL

 Stiftelsen Roland Ekroths Stipendiefond har tillkommit efter testamentariskt förordnande av Roland Ekroth den 14 januari 1987

 Stiftelsen har till ändamål att förvalta sin egen förmögenhet och att utdela stipendier